2%
Ce înseamnă 2%?

     Ca în fiecare an, şi anul acesta, în calitate de contribuabil ai dreptul de a direcţiona 2% din impozitul anual către o entitate nonprofit.
     În acest sens poţi sprijini proiectele asociaţiei noastre donând 2% din banii care i-ai da statului.

CUM poți direcționa 2%?

     •  Completează formularul ANAF 230, cu majuscule, citeţ şi corect (download);

     •  Se bifează "Susţinerea unei entităţi nonprofit", "Suma" va fi completată de organul fiscal, "Denumire entitate nonprofit" va fi completat cu ASOCIAŢIA MYOSOTIS ROMÂNIA, "Cod de identificare fiscală" va fi completat cu 15432619, "Cont bancar IBAN" va fi completat cu RO53RNCB0260003113760001;

     •  Formularul completat se depune fie la organul fiscal teritorial, respectiv Administraţia Financiară Locală, fie la sediul Asociaţiei Myosotis România din Bîrlad, Str. Ştefan cel Mare, Nr 6, Bl. B1-3;

Sperăm că în fiecare an veţi fi alături de noi!