Centrul de Zi pentru copii cu dizabilităţi

"Casa Esme"

Înfiinţat în luna mai a anului 2005, Centrul de Zi pentru copii cu dizabilităţi "Casa Esme", proiect al Asociaţiei Myosotis România, răspunde nevoii copiilor cu dizabilităţi de intelect de a primi servicii instructiv-educative adaptate particularităţilor individuale şi tipului de dizabilitate cu care se confruntă.

Scopul Proiectului:
     Dezvoltarea structurilor psiho-comportamentale ale fiecăruia dintre beneficiari în vederea integrării sociale a acestora şi a facilitării procesului de adaptare la cerinţele învăţămîntului de masă.

Misiunea Centrului de Zi:
     Dorim să aducem îmbunătăţiri la nivelul calităţii vieţii persoanelor cu dizabilităţi şi a familiilor acestora.

Grupul ţintă:
     Copii cu dizabilităţi şi familiile acestora.

Servicii oferite:
A. Pentru copiii cu dizabilităţi:
     • Activităţi de dezvoltare cognitivă;
     • Activităţi logopedice;
     • Activităţi de dezvoltare a abilităţilor de autonomie personală şi de viaţă independentă;
     • Activităţi de dezvoltare a abilităţilor sociale;
     • Activităţi de dezvoltare psiho-motrică;
     • Servicii de sprijinire a procesului de integrare şcolară
     • Casa Esme dispune de materiale didactice variate, adaptate
     • fiecărei arii de dezvoltare pe care se lucrează
     • gradului de profunzime al dizabilităţii

B. Pentru reprezentanţii legali:
     • Consiliere psihologică
     • Consiliere socială

Specialiştii cu care lucrează:
     Psiholog; Logoped; Asistent social; Educator specializat; Colaborări cu specialişti din Marea Britanie

Proiectul "11 Plus"
     Casa Esme susţine activităţi pentru copii cu forme severe de dizabilitate care au depăşit vîrsta cronologică de 11 ani.
     Scopul activităţii acestui proiect îl constituie dezvoltarea deprinderilor de socializare, de autonomie personală şi de viaţă independentă pentru copiii beneficiari.

Copii cu dizabilităţi integraţi în învăţămîntul şcolar de masă
     Pentru aceia dintre beneficiarii centrului de zi al căror nivel de dezvoltare le oferă şnse de integrare reală în învăţămîntul şcolar de masă am dezvoltat un program de activităţi care urmăreşte sprijinirea procesului de integrare şcolară prin dezvoltarea cunoştinţelor şi abilităţilor şcolare.