Centru Rezidenţial - Locuinţă Protejată

"Casa Trandafirilor"

      „Casa Trandafirilor” urmǎreşte sǎ optimizeze adulţilor cu dizabilitǎţi abilitǎţile solicitate de integrarea socială, profesionalǎ şi culturală a acestora. Serviciile oferite sunt cele de găzduire şi îngrijire, optimizare a deprinderilor de viaţă independentă prin implicare în activităţi de gătit, grădinărit, cutăţenie, etc., asistenţă medicalǎ, socială şi psihologicǎ, integrare/ reintegrare socială, pregătire pentru integrare profesională în atelier protejat, recreere.
Obiectivele vizate: identificarea resurselor personale ale fiecărui beneficiar şi dezvoltarea acestora; dezvoltarea structurilor psiho-comportamentale ale beneficiarilor; dezvoltarea deprinderilor de socializare şi de viaţǎ independentǎ; stimularea constantǎ a intelectului şi a celorlalte procese psihice; îmbunătăţirea abilităţilor psihomotrice; dezvoltarea deprinderilor solicitate de realizarea unor produse hand made în cadrul atelierului protejat.